Windows Server 2012 с фокус върху облачните технологии

Microsoft, обяви официалното пускане на пазара на Windows Server 2012. Фокусът е върху облачните технологии като компанията прилага опита си в управлението на глобални центрове за данни, които разчитат на стотици хиляди сървъри да доставят повече от 200 облачни услуги. Windows Server 2012 разширява дефиницията на сървърната операционна система и включва значителни подобрения във виртуализацията, съхранението на данни, мрежовата свързаност и автоматизацията. Стотиците нови функционалности могат да подпомогнат потребителите за постигането на значителни подобрения в скоростта, мащаба и производителността на техните центрове за данни и приложения. В комбинация с Windows Azure и System Center, Windows Server 2012 предоставя на клиентите ни възможността да управляват и разработват приложения и услуги в частни, публични и хибридни облаци.

Чрез наличните си умения и инвестиции в управлението на системи, разработване на приложения, бази данни и виртуализация, потребителите могат да се възползват от Windows Server 2012 и да реализират облачни системи. Много компании вече наблюдават значителна стойност от ранното внедряване на подобни решения. Проучване сред 70 организации, внедрили Windows Server 2012 още преди наличието на финалната версия на ОС, показва, че те очакват средно 52% намаление на сривовете, 41% по-малко време за внедряване на нови работни процеси, и спестяване на 15 часа работно време годишно на служител. 91% от компаниите в изследването очакват намаление на труда за администриране на сървъри и 88% по-малко време за управление на мрежи.

Моля коментирайте