Споразумения за защита на авторските права в туристическите обекти

Българската хотелиерска и ресторантьорска асоциация, ПРОФОН и МУЗИКАУТОР, подпидват Рамкови споразумения за защита на авторските права в туристическите обекти. Така Законът за авторското право и сродните му права ще може да бъде приложен ефективно по отношение публичното изпълнение на звукозаписи и записи на музикални аудио-визуални произведения при използването им от страна на бизнеса.
Според него, ползвателите от хотелиерския и ресторантьорския браншове, които излъчват музикални произведения публично, дължат възнаграждение на продуцентите и изпълнителите. Обичайна практика в цял свят е събирането и разпределянето на тези възнаграждения да става чрез посредничеството на дружества за колективно управление на права, каквото е ПРОФОН.
МУЗИКАУТОР, от своя страна, представлява композиторите и авторите на литературни произведения, свързани с музика, както и музикалните издатели при колективното управление на техните права. Споразумението е в сила за сега за четири години.
 

Моля коментирайте