вътрешно търсене

09 Януари 2018

Положителната макроикономическа картина се запазва

 Според последните данни брутният вътрешен продукт през третото тримесечие на 2017 г. нарасна с 3.8% на годишна база, движен главно от вътрешното търсене, за разлика от третото тримесечие на 2016 г., когато външното търсене задвижваше икономиката. „В рамките на вътрешното търсене, силен...
09 Януари 2014

Икономическият сценарии 2014 е по-оптимистичен

“През следващите 12 месеца не очакваме забележителни подобрения в растежа на страните от БРИК поради стартиране на структурни промени. Очакваме пик на глобалния растеж в началото на 2015 г., следователно прогнозите за БВП за тази година биха могли да бъдат над потенциалния растеж. Трябва да се...