финанси

12 Септември 2012

Кой попада под задължителен, независим финансов одит?

 Ролята на финансовия одит е да даде независима и честна професионална оценка за верността на финансовите отчети на предприятията, за да защити интересите на техните собственици, кредитори и контрагенти. Финансовият одит се извършва от специализирани одиторски предприятия и регистрирани...
10 Септември 2012

Какво става, ако не може да си плащате лизинга?

Актуална тема в условията на настоящата финансова криза е, какво се случва ако лизингополучателят изпадне в затруднено финансово положение и заплащането на вноските и другите разходи се превърне в проблем. Ако лизингополучателят напълно преустанови да изпълнява задълженията си, губи всякаква...
30 Август 2012

Отваряме ли повече портмонето през лятото?

Нивата на събираемост се запазват стабилни през месец юли и вещаят позитивни очаквания за финансовото състояние на българите, отчитат от Асоциацията на колекторските агенции в България (АКАБГ). Понижението спрямо юни е едва 0.5 пункта. Този символичен спад в индекса се корени в понижението на...
28 Август 2012

Кой е твоят личностен финансов профил?

Българите значително по-рядко вземат финансови решения самостоятелно, за разлика от европейците според проучване, проведено от ING Животозастраховане и ING Пенсионно осигуряване. Най-вече ние предпочитаме да се консултираме със своите семейства и с финансови специалисти. Едва 17 % от хората у нас...
15 Август 2012

Ако търсите работа през интернет...

Потребителски измами, насочени към хората, които търсят работа, нарастват, особено в интернет по време на трудни икономически времена. Този вид измами обикновено започват с твърде добра оферта – заплата от хиляди долари на месец, без изискване за опит, и често завършват с потребители без работа и...
01 Август 2012

Кредит за почивка?

Българите са плащали по-активно задълженията си през месец юни спрямо предходния май. Това показва индексът на събираемостта (ИНС) на Асоциацията на колекторските агенции в България (АКАБГ). Според анализаторите това се дължи на сезона – по-високата сезонна заетост през лятото в комбинация с...
18 Юли 2012

Какво печелим при либерализацията на енергийния пазар?

Ако искаме да си купим дадена стока или услуга, обикновено имаме избор от поне няколко места, от където можем да направим това, в случай че цената или качеството й не ни допадат. По отношение на доставчика ни на електроенергия - до сега не е съществувала възможност сами да избираме, понеже в...
10 Юли 2012

Някои алтернативни начини за намиране на стартов капитал

Фондове за рисков капитал
Преобладаващото мнозинство предприемачи все още не е достатъчно запознато с възможностите на рисковия капитал и финансирането с дялово участие. Най-общо фондовете за рисков капитал финансират стартиращи фирми с висок потенциал за растеж срещу...
06 Юли 2012

Ипотечните кредити намаляват

Ипотечните кредити на домакинствата от банки са се свили за първи път на тримесечна база с 42 млн. лв. и към края на март 2012 г. и са 8.76 млрд. лв. по данни от анализ на УниКредит Булбанк. От масовото въвеждане на този тип кредити между 2002 и 2011 г. те са нараснали над 40 пъти. Солиден ръст...
29 Юни 2012

През лятото плащаме по-стриктно задълженията си

 Българите са проявили по-слаба активност в плащането на задълженията си през месец май спрямо предходния април по данни от Асоциацията на колекторските агенции в България (АКАБГ). Спадът специалистите обясняват със струпването на празнични дни през месец май и в края на април. Тогава хората...

Страници