финанси

18 Март 2015

Българите не споделят в семейството какви пари изкарват

Всеки пети българин (18%) не споделя с партньора си колко пари изкарва. По този показател страната ни не се различава значително от Полша (18%), Чехия (22%) и Словакия (22%), показва проучване на ПРОФИ КРЕДИТ в четирите европейски страни. От него става ясно още, че сравнително голям брой от...
29 Януари 2015

Как американските закони за успешен бизнес да работят и у нас

Един от световно известните мотивационен експерти, Брайън Трейси, представя в една от книгите си 7 важни принципа, които са задължителни, за постигне човек максимално висока печалба в бизнеса. Негови са думите „Целите, които не са записани и не са разработени в планове, са като куршуми...
02 Януари 2015

Картовото разплащане ще става все по-активно през 2015 г.

Изминалата година отбеляза бум на безконтактните карти на пазара на картови разплащания в България. Заедно с това потребителите станаха още по-активни при плащане на всякакви суми за покупка. Безконтактната карта притежава допълнителна функционалност, с която може да се плати безконтактно, но тя,...
18 Август 2014

ПРОЕКТ

ПРОЕКТ BG051PO001-2.3.03-0069
„Осигуряване на безопасни условия на труд – най-добрият път
към успеха на „Булмаркет Шипинг” ЕООД”

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси...
22 Април 2014

ПРОЕКТ

ПРОЕКТ BG051PO001 -2.2. 03- 0035
„Насърчаване на териториалната мобилност на работната сила в Строителен и технически флот АД – гр. Варна

– комплекс от мерки за запазване на заетостта на работещите в дружеството”
Проектът се...
27 Февруари 2014

Счетоводител или юрист?

Това е честа „дилема“, която отдавна следва да е напуснала съзнанието на мениджъра. Изкушението да се спести някой и друг лев и да се намалят разходите, много пъти спохождат представителите особено на дребния и средния бизнес, където средствата по дефиниция са ограничени. За съжаление,...
19 Декември 2013

Борбата за крачка напред започва

От началото на кризата се вижда ясен отлив на банков кредит от строителството и пренасочването му към други сектори, свързани с усвояването на европейски средства, или такива като селското стопанство и енергийния сектор, които се радват на европейски и национални субсидии или на насърчителни...
01 Октомври 2013

Долитат ли първите лястовици за излизане от кризата?

Кредитният пазар в България демонстрира стабилност по време на финансова криза. През второто тримесечие се наблюдава положителен ръст на потребителските кредити на месечна база, въпреки че на годишна база все още се отчита спад. Налице е също така подобряване на качеството на портфейлите от...
27 Август 2013

Левовите кредити са предпочитани

Ако търсите ипотечен кредит проучете още един път всички услония по него, за да не останете неприятно изненадани. Специалистите от Кредит Център дават няколко полезни насоки. - Когато търсите информация за ипотечен кредит, използвайте няколко източника или се доверете на...
20 Август 2013

Златото надолу, петролът в покой

Акциите ще продължат да бъдат доминиращият инвестиционен актив до края на 2013 г. А златото и щатският долар крият изненади за резки промени. Да първи път от доста време годината се утвърждава като спокойна за цената на петрола – това са общите заключения в прегледа на годишните прогнози и второто...

Страници